Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανδώρας 2, 501 00 Κοζάνη
Επικοινωνία: τηλ: 24610-26443, fax: 24610-26443
Υπηρετούντες Υπάλληλοι: Βάια Κοσκινάρη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων